รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2563/64  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                      10 11 12           1 2
              13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9
              20 21 22 23 24 25 26 10 11 12 13 14 15 16
              27 28 29 30 31     17 18 19 20 21 22 23
                            24 25 26 27 28 29 30
                            31            
กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 เมษายน 2564

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

  1 2 3 4 5 6   1                        
7 8 9 10 11 12 13                            
14 15 16 17 18 19 20                            
21 22 23 24 25 26 27                            
28                                        
                                         
  จะเผยแพร่อีกครั้งในฉบับปิดหีบ